Felhasználási feltételek

I. A felhasználási feltételek tartalma

1. A jelen felhasználási feltételek (Szabályzat) a Propel Consulting Bt. (a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett www.kepzesmindenkinek.hu oldalain elérhető információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételének feltételeit tartalmazza.
2. Felhasználónak minősül a Weblap látogatója, illetőleg mindenki, aki a www.kepzesmindenkinek.hu bármely szolgáltatását igénybe veszi. Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltatás bármely elemének használatát megkezdi, elfogadja a jelen Szabályzat feltételeit.
3. A Szolgáltató bármikor jogosult a Szabályzat módosítására. A módosításról rövid felhívás formájában a nyitó oldalon tájékoztatja a Felhasználókat. A módosítást követően bármely Szolgáltatás használatával a Felhasználó elfogadja a Szabályzat módosítását. A Weboldal és szolgáltatásai működésével kapcsolatos valamennyi tájékoztatás, valamint a jelen Szabályzatból linkelhető egyéb dokumentumok (pl.: Adatvédelmi nyilatkozat) a Szabályzat részét képezik és kötelezőek minden Felhasználóra.

II. A Szolgáltatás legfontosabb jellemzői és elemei

1. A Szolgáltatás célja a felhasználók tájékoztatása a Szolgáltató működéséről.
2. A Szolgáltatás lényege a Szolgáltató szolgáltatásának igénybevételéhez felület biztosítása, a Szolgáltató működésének bemutatása.
3. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a www.kepzesmindenkinek.hu bármely tartalmi elemét bármikor előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa vagy megszüntesse, azok megjelenését, tartalmát, működését megváltoztassa, azon hirdetést, saját szolgáltatásait bemutató vagy egyéb tartalmat helyezzen el.

III. Az egyes szolgáltatások

1. Hírek
A Propel Consulting Bt. tájékoztató jelleggel híreket közöl, melyek tartalmát részben más honlapokról veszi át, a tartalmat nem módosítja, és megfelelő módon hivatkozik a forrásra.

2. Tanulmányok
A Propel Consulting Bt. tájékoztató jelleggel tanulmányokat, tudományos értekezéseket közöl, melyeket a szerző és a kiadó előzetes beleegyezésével közöl.

3. Képek
A www.kepzesmindenkinek.hu weboldalon található képek nagy részét szerzői jogvédelem védi, azokat a Propel Consulting Bt. birtokolja. A további fényképek, illusztrációk a Google keresőmotorban található “szabad felhasználású licensz” szerzői jogvédelem alatt álló képei közül kerültek felhasználásra.

IV. A Szolgáltatás használata során lehetséges jogsértések és következményeik

1. Tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a Szolgáltatás jelen Szabályzatban kifejezetten nem engedélyezett módon történő felhasználását, vagy a Szolgáltatás üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza, teszi lehetővé vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti a Szolgáltatás rendeltetésszerű működtetését.
2. A Szolgáltatás, valamint a Weboldalon elérhető tartalom szerzői jogi védelem alatt áll. A szerzői jogok összessége és az adatbázis előállítójának védelmét szolgáló jogok a Szolgáltatót illetik meg, és a Szolgáltatás rendeltetésszerű használatával velejáró olvasáson, képernyőn történő megjelenítésen és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen, továbbá a személyes, nem-kereskedelmi célból történő merevlemezre történő lementésen és kinyomtatáson túl semmilyen egyéb formában nem használható fel vagy hasznosítható a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyének hiányában.
3. Amennyiben Ön a saját weboldalára tartalmat kíván átvenni a www.kepzesmindenkinek.hu oldaláról, azt kizárólag oly módon teheti meg, hogy a cikk címét és tartalmának rövid összefoglalóját (leadet) a képi elemek nélkül, változatlan tartalommal és hiánytalanul átveszi a Weboldalról, és a forrást megjelölve a cikk teljes tartalmára mutató hiperhivatkozást (közvetlen linket) helyez el a címben vagy a lead alá.
Felhívjuk figyelmét, hogy a Weboldal tartalmának ettől eltérő módon vagy mértékben történő átvétele szerzői jogot sért, és a Szolgáltató minden esetben jogi lépéseket tesz a jogsértés megszüntetésére.
4. A Szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és a Szolgáltató jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen Szabályzat betartása mellett használható. Amennyiben valamely Felhasználó a jelen Szabályzat rendelkezéseibe vagy jogszabályba ütközően, vagy egyébként visszaélésszerűen használja a Szolgáltatást, a Szolgáltató jogosult megtenni a szükséges jogi lépéseket annak érdekében, hogy Felhasználó felelősségre vonása megtörténjen. Ez az intézkedés a Felhasználóval szemben más adataival történő visszaélés esetén is alkalmazhatóak.

V. Felelősségkizárás

A Propel Consulting Bt. minden (ész-szerűen elvárható) erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy a Weboldalon megjelenő összes információ pontos és aktuális legyen. Ennek ellenére a Propel Consulting Bt. nem vállal felelősséget a Weboldalon előforduló semmilyen pontatlanságért és/vagy hiányosságért, és sem kifejezetten, sem ráutaló módon nem vállal szavatosságot az Weboldalon megjelenő információkért. Fenntartja a jogot arra, hogy az oldal tartalmában értesítés nélkül bármikor javításokat, módosításokat hajtson végre.

A Weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó felelőssége.

A Propel Consulting Bt. nem vállal felelősséget a Weboldalhoz, illetve az ott található bármilyen információhoz való hozzáférésből, illetve annak elmaradásából vagy ezek felhasználásából származó semmiféle veszteségért vagy kárért.  Nem tartozik felelősséggel továbbá azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért sem, amelyek a Weboldalak használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból vonal- vagy rendszerhibából vagy más hasonló okból származnak.

Webhelyeinkről hivatkozások mutathatnak mások webhelyeire, amelyekre nincs befolyásunk és amelyekre a jelen politika hatálya nem terjed ki. Azt tanácsoljuk, hogy olvassa el az ezekre a helyekre (és minden webhelyre) feltett adatvédelmi politikát.