Adatvédelmi nyilatkozat

A www.kepzesmindenkinek.hu weboldalakon található tartalom a Propel Coaching & Training, így a Propel Consulting Bt. szellemi tulajdona.

Információk, a weboldal tartalma:
Jelen dokumentum a Propel Consulting Bt. hivatalos adatvédelmi politikájának szövege. Amennyiben a Propel Consulting Bt. a dokumentum tartalmát a jövőben bármikor módosítaná, a változásokat a www.kepzesmindenkinek.hu weboldalon közzéteszi, és a módosításra az oldal látogatóinak figyelmét felhívja.

A Propel Consulting Bt. bármely, a www.kepzesmindenkinek.hu weboldal használata során tudomására jutott személyes adatot az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok rendelkezései szerint kezel. Amennyiben Ön bármely személyes adatát eljuttatja a Propel Consulting Bt.-hez, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt a Propel Consulting Bt. - az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig – nyilvántartsa és kezelje.

Ön a www.kepzesmindenkinek.hu weboldalt általában ingyenesen és anélkül látogathatja, hogy önmagáról bármilyen személyes adatot meg kellene adnia. A Weboldal meghatározott részeihez való hozzáférés azonban regisztrációhoz kötött. A regisztráció során Ön által megadott felhasználói adatok illetve információk nem nyilvánosak, azokat egy felhasználó sem láthatja. Önt a regisztráció során arra kérjük, hogy részünkre olyan információkat adjon meg, melyek személyes adatoknak minősülnek. A regisztráció során Ön által megadott felhasználói adatok illetve információk nem nyilvánosak, azokat egy felhasználó sem láthatja. Egyes adatok megadása kötelező, míg más adatok megadása a regisztrációnak nem előfeltétele. A Propel Consulting Bt. mint adatkezelő, a fent hivatkozott törvény előírásait maradéktalanul betartva fogja az Ön adatait kezelni és nyilván tartani, s csak abban a körben, melyhez Ön kifejezett felhatalmazást adott. A regisztráció során tudomásunkra jutott személyes adatait semmilyen körülmények között nem tesszük – az Ön kifejezett jóváhagyó hozzájárulása nélkül – más számára hozzáférhetővé, kivéve a jogszabályi kötelezés illetve a hatósági eljárás eseteit. A Propel Consulting Bt. az Ön által – szolgáltatásunk igénybe vétele kapcsán – az interneten közzétett információkért mindennemű felelősségét kizárja.

A személyes adatokat többek között az alábbi módokon használhatjuk fel:

  • Lehetőség biztosítása az Önnel való kapcsolatfelvételre.
  • Ügyfélészrevételek és ügyféltámogatás biztosítása, látogatási statisztikák összeállítása.
  • Piackutatás, piaci elemzés, vásárlói szokások elemzése.
  • Kérdőívek önkéntes kitöltése, illetve különböző felmérésékben való önkéntes részvétel.
  • A lehetőség biztosítása, hogy más személyeknek továbbítsa a www.kepzesmindenkinek.hu weboldalon kapott információkat. (A harmadik fél személyes adatait nem őrizzük, az illető nevét és e-mail címét kizárólag egyszeri e-mail kiküldése céljából kérjük.)
  • Szerződéses kötelezettségek teljesítése.

A szolgáltató mindent megtesz a felhasználói személyes adatainak védelméért. Ez a nyilatkozat a www.kepzesmindenkinek.hu webhely használati módját ismerteti. A webhely megnyitásával a felhasználó elfogadja a webhely használat jelen nyilatkozatban leírt feltételeit.

A Propel Consulting Bt. fenntart a  www.kepzesmindenkinek.hu weboldalon található egyes részek másolásával és terjesztésével kapcsolatos minden jogot. Ez alól kivételt jelent a “Hírek” menüpontban szereplő tartalom, mely részben átvett tartalom. A “Tanulmányok” menüpontban szereplő tanulmányok és tudományos értekezletek minden esetben a szerző és a kiadó előzetes beleegyezésével kerültek fel a www.kepzesmindenkinek.hu weboldalra. A weboldalhoz tartozó tartalmat és a weboldal kialakítását a hatályos magyar jogszabályok védik.

A fenti kivételek figyelembe vételével a www.kepzesmindenkinek.hu weboldal szerzői jogvédelem alatt áll, arról bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig bármely módon újra publikálni tilos. Tilos továbbá a Propel Consulting Bt. és a szolgáltató előzetes, írásbeli hozzájárulása nélkül a weboldalak egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio – vagy videó anyag, struktúra stb.) feldolgozása és értékesítése, továbbá a weboldal tartalmát tükrözni, vagyis bármely más, internetre kapcsolt számítógépen közzétenni, még változatlan formában is. 
A látogató lap tartalmának egyes részeit – kizárólag saját felhasználás céljából – számítógépére elmentheti vagy kinyomtathatja, de nem jogosult a lap ilyen módon többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, illetve kereskedelmi forgalomba hozatalára.
 Az oldalról értesüléseket átvenni kizárólag a www.kepzesmindenkinek.hu honlapra való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő nem módosítja az eredeti információt,a lapra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti. A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. A Propel Consulting Bt. és a szolgáltató követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.

A Propel Consulting Bt. bármikor rendelkezésére áll, hogy az Ön, általunk kezelt személyes adataival kapcsolatosan Önnek tájékoztatást adjon. Amennyiben Ön úgy érzi, hogy a Propel Consulting Bt. személyes adatainak kezelésével kapcsolatosan nem elvárásainak megfelelően jár el, kérjük haladéktalanul jelezze ezt nekünk. Önnek ahhoz is joga van, hogy jogsérelem bekövetkezte vagy annak közvetlen fennállásának veszélye esetén panaszával az adatvédelmi biztoshoz forduljon. E körben Önt a közérdekű bejelentővel azonos jogi védelem illeti meg. Amennyiben kiderül, hogy Ön valamely harmadik személy jogait vagy egyébként a jogszabályokat sértő módon más személyes adatait adta meg vagy egyébként a www.kepzesmindenkinek.hu weboldal használata során kárt okozott, a Propel Consulting Bt. az ebből eredő kárát jogosult lesz Ön felé érvényesíteni és Ön köteles valamennyi ebből eredő követeléssel szemben a Propel Consulting Bt.-t megóvni és azokat viselni. A Propel Consulting Bt. ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

A www.kepzesmindenkinek.hu weboldal megtekintésével Ön és a Propel Consulting Bt. távközlési eszköz útján létesített egymással kapcsolatot, az információ szolgáltatása nyílt hálózaton (internet) történik. Ez a Propel Consulting Bt. részéről fokozott ellenőrzési és biztonsági követelmények betartását teszi szükségessé. A Propel Consulting Bt. az adatvédelmi jog hatályos előírásai szerint törekszik arra, hogy szolgáltatása a technikai szempontok szerint is biztonságosnak minősüljön. Ugyanez az internetes oldalainkat elérhetővé tevő szolgáltatóra is vonatkozik, aki a tudomására jutott információkat üzleti titokként köteles kezelni.
A www.kepzesmindenkinek.hu weboldal egyes részei ún. “cookie”-kat – egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlokat- használnak, amelyek az Ön hardverének merevlemezén tárolódnak.  Adatfeljegyzés az Ön azonosításának és további látogatásainak megkönnyítése céljából, így az Ön böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezek csak az adott oldal meglátogatásának tényét és idejét tárolják, semmilyen más információt nem. Az így elküldött cookie-k felhasználása a következő: A külső szolgáltatók, köztük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha a felhasználó korábban már látogatást tett a hirdető webhelyén, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg a felhasználónak külső szolgáltatók – köztük a Google – partnereinek internetes webhelyein. Ön beállíthatja a böngésző programjában, hogy értesítést kapjon arról, ha valaki cookie-t kíván Önnek küldeni, és Ön határozhatja meg, hogy el kívánja-e azt fogadni. (Ne feledje, hogy a cookie-k el nem fogadásakor egyes weblapok nem működnek tökéletesen, illetve előfordulhat, hogy Ön nem kap jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez. A cookie-kal kapcsolatban további információt a www.cookiecentral.com címen találhat.) A felhasználók a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Google cookie-jait, a Network Advertising Initiative leiratkozási oldalán pedig a külső szolgáltatók cookie-jait is letilthatják.

A www.kepzesmindenkinek.hu weboldalon a számítógépek internet címei, az IP-címek naplózásra kerülnek, hogy rögzítsék a felhasználó látogatását. Ezeket az adatokat elemezve a Propel Consulting Bt. statisztikákat készíthet, például annak megállapítása céljából, hogy a webhely mely részét milyen gyakran látogatják a felhasználók és alkalmanként mennyi időt töltenek ott. Az IP-címeket a Propel Consulting Bt. semmilyen olyan más adathoz nem köti, amely alapján Ön személyesen azonosítható lenne, az adatok kizárólag statisztikai célokat szolgálnak.

A jelen oldalakról más Internetes oldalakra való csatlakozás lehetősége kizárólag az Ön kényelmét szolgálja. A weboldal látogatásakor bizonyos esetekben automatikusan (azaz nem regisztráció útján) rögzítünk olyan technikai információkat, melyek nem azonosíthatóak, mint például az Ön által használt böngésző és operációs rendszer típusa, vagy a weboldal címe, ahonnan a mi oldalunkra érkezett.